Tag Archives: breast

PRUlady – Pelan yang Unik Untuk Keperluan Wanita yang Unik

Prulady

Sebagai wanita moden, dalam mengharungi berlainan fasa kehidupan, anda tentu mempunyai pelbagai impian dan cita-cita. Membina kerjaya, berkahwin, mempunyai keluarga, menghantar anak ke Universiti dan merancang persaraan.

Anda juga mempunyai pelbagai keperluan. Keperluan yang unik bagi wanita. Anda peka kepada penyakit-penyakit wanita yang dihidapi oleh ramai wanita di sekeliling anda. Sewaktu hamil dan bersalin, tentunya perhatian anda tertumpu kepada anak anda. Dalam perhubungan, dan dalam kerjaya, anda juga berhadapan dengan situasi yang berbeza sebagai seorang wanita.

Sehubungan itu, kami mendengar dan memahami keperluan anda. Itulah sebabnya kami tampil dengan suatu polisi yang direka khas untuk wanita, tidak seperti kebanyakan pelan insurans lain yang memberi perlindungan yang sama terhadap lelaki dan wanita. Dengan pelan ini anda berupaya menjaga diri anda dengan digniti, tanpa perlu membebankan orang lain.

Perlindungan Pelbagai Cara

• Premium dan manfaat terjamin
• Membayar manfaat untuk peringkat kehidupan seperti perkahwinan,
kelahiran anak dan banyak lagi
• Melindungi penyakit-penyakit wanita yang tidak dilindungi oleh pelan
penyakit kritikal
• Membayar manfaat penyakit kanser wanita, walaupun anda menerima bayaran
daripada pelan penyakit kritikal.
• Melindungi komplikasi kehamilan dan kelahiran bayi yang mempunyai penyakit
konginital, sesuatu yang tidak dilindungi oleh kebanyakan pelan perubatan
yang lain.
• Membayar balik kos pembedahan plastik kerana kerosakan muka disebabkan oleh
kemalangan, dan pemindahan kulit kerana kebakaran dan kanser
• Menyediakan bayaran tunai sekaligus sekiranya berlaku kehilangan upaya
menyeluruh dan kekal untuk meringankan beban kewangan anda
• Membayar manfaat sekaligus kepada tanggungan anda apabila kematian.
• Paling istimewa ialah pada tarikh tamat tempoh polisi, kami akan memulangkan
semua premium yang sudah dibayar ditolak tuntutan yang dibuat. Anda akan
mendapat semula wang anda jika anda tidak pernah membuat sebarang tuntutan.

Kelebihannya

Anda boleh memilih 4 pelan yang telah disediakan mengikut keperluan anda

Pelan 1 RM 25,000
Pelan 2 RM 50,000
Pelan 3 RM 75,000
Pelan 4 RM 100,000

Had Umur Penyertaan

Anda boleh menyertai pelan ini jika anda berumur di antara 16 hingga 50 tahun.

Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi  012-6466654 atau email fadlihalim@prupartner.com.my

*Ini adalah hanya untuk rujukan sahaja, Untuk keterangan lanjut mengenai terma dan syarat, sila rujuk kepada dokumen polisi.